Song thủ lô khung 3 ngày chính xác

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày bất bại

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày của chúng tôi sẽ đưa các bạn vào bờ nhanh với tỉ lệ ăn khung rất đều và ổn định, các cao thủ Soi Cầu Song Thủ Lô sẽ lựa chọn những cặp số có tỷ lệ rơi trong vòng 3 ngày cao nhất. Chúng tôi tự tin đem lại thành công cho người chơi. đây là cặp lô nuôi chính vì thế các bạn phải tham khảo nó đến khi ra. hết chu kỳ nuôi mà lô không về xem như chúng ta thua. nhưng điều này thường rất ít khi xảy ra. để nhận số cặp lô song thủ nuôi khung này. bạn hãy ghé thăm diễn đàn soi cầu miền bắc này thường xuyên nhé.

Cách vào tiền của song thủ lô nuôi khung 3 ngày được chia ra tỉ lệ như sau: 1 : 3 : 10 cũng như bạch thủ lô nuôi trong vòng 3 ngày vậy nhưng song thủ lô khung lại an toàn hơn.

Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày

+ Nuôi Song Thủ 12-21 ngày 20/10 – 22/10/2021 ->: Chờ ->
+ Nuôi Song Thủ 04-40 ngày 19/10 – 21/10/2021 ->: Ăn lô 04 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 25-52 ngày 17/10 – 19/10/2021 ->: Ăn lô 52 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 56-65 ngày 14/10 – 16/10/2021 ->: Ăn lô 56 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 12-21 ngày 13/10 – 15/10/2021 ->: Ăn lô 21 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 67-76 ngày 10/10 – 12/10/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 29-92 ngày 08/10 – 10/10/2021 ->: Ăn lô 92 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 12-21 ngày 05/10 – 07/10/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 70-07 ngày 03/10 – 05/10/2021 ->: Ăn lô 07 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 40-04 ngày 30/09 – 02/10/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 13-31 ngày 27/09 – 29/09/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 27-72 ngày 26/09 – 28/09/2021 ->: Ăn lô 72-27×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 49-94 ngày 24/09 – 26/09/2021 ->: Ăn lô 94 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 38-83 ngày 22/09 – 24/09/2021 ->: Ăn lô 83 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 16-61 ngày 20/09 – 22/09/2021 ->: Ăn lô 61 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 12-21 ngày 19/09 – 21/09/2021 ->: Ăn lô 12 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 38-83 ngày 18/09 – 20/09/2021 ->: Ăn lô 83×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 30-03 ngày 17/09 – 19/09/2021 ->: Ăn lô 30×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 57-75 ngày 16/09 – 18/09/2021 ->: Ăn lô 75 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 78-87 ngày 15/09 – 17/09/2021 ->: Ăn lô 78 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 60-06 ngày 14/09 – 16/09/2021 ->: Ăn lô 60 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 10-01 ngày 13/09 – 15/09/2021 ->: Ăn lô 01 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 56-65 ngày 12/09 – 14/09/2021 ->: Ăn lô 65 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 24-42 ngày 11/09 – 13/09/2021 ->: Ăn lô 42 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 09-90 ngày 08/09 – 10/09/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 54-45 ngày 07/09 – 09/09/2021 ->: Ăn lô 45 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 39-93 ngày 06/09 – 08/09/2021 ->: Ăn lô 93 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 26-62 ngày 03/09 – 05/09/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 13-31 ngày 02/09 – 04/09/2021 ->: Ăn lô 31×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 36-63 ngày 01/09 – 03/09/2021 ->: Ăn lô 36 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 50-05 ngày 30/08 – 01/09/2021 ->: Ăn lô 50 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 37-73 ngày 29/08 – 31/08/2021 ->: Ăn lô 37 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 10-01 ngày 28/08 – 30/08/2021 ->: Ăn lô 01 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 59-95 ngày 27/08 – 29/08/2021 ->: Ăn lô 95-59×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 48-84 ngày 26/08 – 28/08/2021 ->: Ăn lô 84 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 25-52 ngày 23/08 – 25/08/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 35-53 ngày 22/08 – 24/08/2021 ->: Ăn lô 35 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 79-97 ngày 20/08 – 22/08/2021 ->: Ăn lô 79 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 56-65 ngày 19/08 – 21/08/2021 ->: Ăn lô 65 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 23-32 ngày 16/08 – 18/08/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 16-61 ngày 15/08 – 17/08/2021 ->: Ăn lô 61×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 16-61 ngày 14/08 – 16/08/2021 ->: Ăn lô 16 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 50-05 ngày 12/08 – 14/08/2021 ->: Ăn lô 05 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 50-05 ngày 11/08 – 13/08/2021 ->: Ăn lô 50 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 50-05 ngày 10/08 – 12/08/2021 ->: Ăn lô 50 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 74-47 ngày 08/08 – 10/08/2021 ->: Ăn lô 74 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 16-61 ngày 07/08 – 09/08/2021 ->: Ăn lô 16 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 28-82 ngày 05/08 – 07/08/2021 ->: Ăn lô 28 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 56-65 ngày 02/08 – 04/08/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 20-02 ngày 01/08 – 03/08/2021 ->: Ăn đề 20-02×3 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 89-98 ngày 29/07 – 31/07/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 20-02 ngày 28/07 – 30/07/2021 ->: Ăn lô 20 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 20-02 ngày 27/07 – 29/07/2021 ->: Ăn lô 02 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 67-76 ngày 23/07 – 25/07/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 13-31 ngày 22/07 – 24/07/2021 ->: Ăn lô 13-31 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 13-31 ngày 20/07 – 22/07/2021 ->: Ăn lô 31 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 34-43 ngày 19/07 – 21/07/2021 ->: Ăn lô 43 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 37-73 ngày 18/07 – 20/07/2021 ->: Ăn lô 73 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 68-86 ngày 15/07 – 17/07/2021 ->: Ăn lô 86 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 29-92 ngày 14/07 – 16/07/2021 ->: Ăn lô 29 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 39-93 ngày 11/07 – 13/07/2021 ->: Ăn lô 93×2 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 14-41 ngày 08/07 – 10/07/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 58-85 ngày 06/07 – 08/07/2021 ->: Ăn lô 85 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 79-97 ngày 03/07 – 05/07/2021 ->: Ăn lô 97 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 47-74 ngày 30/06 – 02/07/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 47-74 ngày 28/06 – 30/06/2021 ->: Ăn lô 47-74 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 70-07 ngày 25/06 – 27/06/2021 ->: Ăn lô 70 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 19-91 ngày 22/06 – 24/06/2021 ->: Ăn lô 19×2 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 17-71 ngày 21/06 – 23/06/2021 ->: Ăn lô 17 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 15-51 ngày 18/06 – 20/06/2021 ->: Ăn lô 15 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 29-92 ngày 17/06 – 19/06/2021 ->: Ăn lô 92 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 47-74 ngày 15/06 – 17/06/2021 ->: Ăn lô 47 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 40-04 ngày 14/06 – 16/06/2021 ->: Ăn lô 40 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 94-49 ngày 13/06 – 15/06/2021 ->: Ăn lô 49 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 19-91 ngày 11/06 – 13/06/2021 ->: Ăn lô 19 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 85-58 ngày 08/06 – 10/06/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 59-95 ngày 07/06 – 09/06/2021 ->: Ăn lô 59 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 27-72 ngày 04/06 – 06/06/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 56-65 ngày 03/06 – 05/06/2021 ->: Ăn lô 56-65 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 30-03 ngày 02/06 – 04/06/2021 ->: Ăn lô 03×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 36-63 ngày 01/06 – 03/06/2021 ->: Ăn lô 36-63 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 70-07 ngày 29/05 – 31/05/2021 ->: Ăn lô 07 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 70-07 ngày 27/05 – 29/05/2021 ->: Ăn lô 07 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 18-81 ngày 26/05 – 28/05/2021 ->: Ăn lô 18 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 25-52 ngày 23/05 – 25/05/2021 ->: Ăn lô 52 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 69-96 ngày 20/05 – 22/05/2021 ->: Ăn lô 69 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 40-04 ngày 17/05 – 19/05/2021 ->: Ăn lô 40-04 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 98-89 ngày 16/05 – 18/05/2021 ->: Ăn lô 89-98×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 34-43 ngày 13/05 – 15/05/2021 ->: Ăn lô 43 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 79-97 ngày 10/05 – 12/05/2021 ->: Ăn lô 79 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 09-90 ngày 07/05 – 09/05/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 34-43 ngày 06/05 – 08/05/2021 ->: Ăn lô 34 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 35-53 ngày 03/05 – 05/05/2021 ->: Ăn lô 53 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 79-97 ngày 01/05 – 03/05/2021 ->: Ăn lô 79-97 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 36-63 ngày 30/04 – 02/05/2021 ->: Ăn lô 36×3 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 24-42 ngày 28/04 – 30/04/2021 ->: Ăn lô 42 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 29-92 ngày 27/04 – 29/04/2021 ->: Ăn lô 29 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 58-85 ngày 24/04 – 26/04/2021 ->: Ăn lô 58 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 87-78 ngày 21/04 – 23/04/2021 ->: Ăn lô 78 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 67-76 ngày 19/04 – 21/04/2021 ->: Ăn lô 76 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 02-20 ngày 18/04 – 20/04/2021 ->: Ăn lô 20 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 92-29 ngày 17/04 – 19/04/2021 ->: Ăn lô 29×2 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 90-09 ngày 14/04 – 16/04/2021 ->: Ăn lô 90 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 94-49 ngày 13/04 – 15/04/2021 ->: Ăn lô 94 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 35-53 ngày 10/04 – 12/04/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 97-79 ngày 09/04 – 11/04/2021 ->: Ăn lô 97 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 49-94 ngày 07/04 – 09/04/2021 ->: Ăn lô 94 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 38-83 ngày 04/04 – 06/04/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 80-08 ngày 03/04 – 05/04/2021 ->: Ăn lô 08 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 19-91 ngày 02/04 – 04/04/2021 ->: Ăn lô 19-91 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 25-52 ngày 30/03 – 01/04/2021 ->: Ăn lô 52 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 25-52 ngày 29/03 – 31/03/2021 ->: Ăn lô 25 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 20-02 ngày 28/03 – 30/03/2021 ->: Ăn lô 20 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 56-65 ngày 27/03 – 29/03/2021 ->: Ăn lô 56 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 49-94 ngày 25/03 – 27/03/2021 ->: Ăn lô 49 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 01-10 ngày 24/03 – 26/03/2021 ->: Ăn lô 10 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 07-70 ngày 22/03 – 24/03/2021 ->: Ăn lô 07 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 17-71 ngày 21/03 – 23/03/2021 ->: Ăn lô 17-71 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 49-94 ngày 18/03 – 20/03/2021 ->: Ăn lô 49 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 27-72 ngày 16/03 – 18/03/2021 ->: Ăn lô 27-72 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 68-86 ngày 13/03 – 15/03/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 97-79 ngày 12/03 – 14/03/2021 ->: Ăn lô 97 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 16-61 ngày 09/03 – 11/03/2021 ->: Ăn lô 61-16×2 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 31-13 ngày 07/03 – 09/03/2021 ->: Ăn lô 31 ngày 2
+ Nuôi Song Thủ 45-54 ngày 04/03 – 06/03/2021 ->: Ăn lô 45 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 23-32 ngày 01/03 – 03/03/2021 ->: Ăn lô 23 ngày 3
+ Nuôi Song Thủ 23-32 ngày 28/02 – 02/03/2021 ->: Ăn lô 32 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 76-67 ngày 27/02 – 01/03/2021 ->: Ăn lô 67 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 15-51 ngày 26/02 – 28/02/2021 ->: Ăn lô 51 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 35-53 ngày 23/02 – 25/02/2021 ->: Trượt
+ Nuôi Song Thủ 17-71 ngày 22/02 – 24/02/2021 ->: Ăn lô 71 ngày 1
+ Nuôi Song Thủ 40-04 ngày 21/02 – 23/02/2021 ->: Ăn lô 40×2 ngày 1

Chơi lô đề là bất hợp pháp. diễn dàn được tạo ra với mục đích giải trí là chính. chúng tôi không chèo kéo cũng như ép buộc các bạn sử dụng những thông tin trên. tất cả là do sự tự nguyện của người chơi.

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn xác Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn xác
Song thủ lô khung 2 ngày miễn phí Song thủ lô khung 2 ngày miễn phí
Bạch thủ khung 3 ngày bất bại Bạch thủ khung 3 ngày bất bại
Dàn đề 20 Số khung 3 ngày Dàn đề 20 Số khung 3 ngày
Dàn đề 36 Số nuôi khung 3 ngày Dàn đề 36 Số nuôi khung 3 ngày