Dàn đề 36 Số nuôi khung 3 ngày
+ Nuôi dàn đề 70-71-72-73-74-75-76-78-79-90-91-92-93-94-95-96-97-98-50-51-52-53-54-56-57-58-59-20-21-23-24-25-26-27-28-29 từ ngày 22/10/ – 24/10/2021 kết quả: Chờ kết quả
+ Nuôi dàn đề 70-71-72-73-74-75-76-78-79-90-91-92-93-94-95-96-97-98-30-31-32-34-35-36-37-38-39-10-12-13-14-15-16-17-18-19 từ ngày 19/10/ – 21/10/2021 kết quả: Trượt
+ Nuôi dàn đề 70-71-72-73-74-75-76-78-79-01-02-03-04-05-06-07-08-09-50-51-52-53-54-56-57-58-59-20-21-23-24-25-26-27-28-29 từ ngày 18/10/ – 20/10/2021 kết quả: Ăn đề 09 ngày 1
Cùng chuyên mục
Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn xác Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn xác
Song thủ lô khung 2 ngày miễn phí Song thủ lô khung 2 ngày miễn phí
Bạch thủ khung 3 ngày bất bại Bạch thủ khung 3 ngày bất bại
Song thủ lô khung 3 ngày chính xác Song thủ lô khung 3 ngày chính xác
Dàn đề 20 Số khung 3 ngày Dàn đề 20 Số khung 3 ngày